· 

5 tips voor ouders met een (pre)puber

De vlag mag uit, je kind is tien jaar geworden! Een nieuwe levensfase is aangebroken. Voor ouders kan deze leeftijd op vele manieren even slikken zijn. Je lekkere dreumes met dat fijne luierkontje is -terwijl je met je ogen knipperde- ineens een tiener geworden. De prepuberteit is begonnen en brengt veel veranderingen met zich mee. Je zult merken dat je kind meer vrijheid zoekt en anders met leeftijdgenootjes omgaat. Op het schoolplein zien we bijvoorbeeld innig knuffelende meisjes en jongens die haantjes gedrag gaan vertonen. De kinderen uit de klas gaan steeds meer op elkaar lijken. Ze hebben allemaal dezelfde tas en lijken kwantumkorting gekregen te hebben bij de kapper. Voor je (pre)puber is opvallen raar, eng en gevaarlijk. Je kind is bang om gepest te worden en wil daarom vooral niet opvallen. Dit kan leiden tot hele emotionele uitbarstingen, omdat die ene spijkerbroek toevallig in de was zit. Thuis gaat tijdens het douchen ineens de deur op slot. Ontluikende geslachtsdelen en haar dat groeit op plekken waar dat eerder niet zat, worden verstopt. Het gedrag dat je kind vertoont is normaal. Je kind en zijn of haar lijf maken zich klaar om volwassen te worden. Dit heeft niet alleen invloed op het uiterlijk en welbevinden van je kind. Maar kan ook de schoolprestaties beïnvloeden.

Werk in uitvoering

Kinderen vanaf tien jaar worstelen niet alleen met hun lichamelijke ontwikkeling, het inzicht in zichzelf, anderen en relaties, maar ook met hun denkvermogen. Om het nog lastiger te maken loopt de ontwikkeling op deze drie gebieden niet synchroon. Dit zorgt ervoor dat ze het typische pubergedrag laten zien. En dat ze veel moeite hebben met plannen, vooruitkijken, ordenen en anticiperen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat de hersenen van mensen doorgroeien tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar. En dat de hersenen van achteren naar voren rijpen. Voorin de hersenen vinden we de frontale kwab. Deze kwab is onderdeel van de hersenschors, ofwel de cortex. Alles wat we horen, zien, ruiken en voelen wordt hier verwerkt. Dit gedeelte van de hersenen zorgt voor impulscontrole, beoordelingsvermogen, probleemoplossing, planning, sociaal gedrag, taal en geheugen. Helemaal voorin de hersenschors, net achter het voorhoofd zit onze prefrontale cortex. het gedeelte van ons brein dat als laatste ‘klaar’ is. Hier wordt besloten welk gedrag bij welke situatie past. Je tiener probeert zijn of haar wereld – die helemaal verandert- dus te begrijpen met een hersenschors die nog niet volledig ontwikkeld is. Wat betekent dit voor schoolprestaties?

Ik kan het niet!

Doordat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, hebben kinderen vanaf tien jaar moeite met overzicht houden op hun werk. Ze moeten soms lang nadenken over dingen die ze eerder wel wisten. Hun concentratievermogen is wisselvallig. Plannen en prioriteiten stellen is lastig en ze hebben moeite met het maken van keuzes. We zien dat meisjes op deze leeftijd, vaak wat verder zijn in de ontwikkeling en zich over het algemeen beter kunnen concentreren. Ze werken vaak ook netter dan jongens, waardoor ze meer overzicht hebben.


'(Pre)pubers voelen zich vaak overvraagd en functioneren beter als wij ze kaders en sturing geven.' Echter geldt zowel voor jongens als voor meisjes dat ze een volwassenen nodig hebben om ze te helpen met plannen, prioriteiten stellen en het maken van keuzes. (Pre)pubers voelen zich vaak overvraagd en functioneren beter als wij ze kaders en sturing geven. Bij Huiswerk met een koekje merken we dat kinderen vanaf een jaar of tien erg gefrustreerd kunnen zijn als ze overvraagd worden. We zien dat kinderen niet weten hoe ze met hun huiswerk moeten beginnen of met welk vak. Ze willen graag hun best doen, maar weten niet hoe. Ze kunnen niet kiezen of het rekenhuiswerk belangrijker is of de spreekbeurt van volgende week. Deze gevoelens van onvermogen en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen zich uiten in boosheid, verdriet, faalangst of geen huiswerk meer willen maken. Thuis kan dat een hoop strijd op leveren.

Tips voor thuis

Huiswerk met een koekje biedt duidelijke regels en we houden ons aan de gemaakte afspraken. We hebben oog voor ieder kind, prijzen ze en hebben lol met ze. Met deze vijf tips kun jij als ouder jouw kind thuis helpen.

 

 

1.Biedt structuur en duidelijke grenzen

(Pre)pubers lijken al groot en kunnen zich al bijna volwassen gedragen om dan ineens weer kinderlijk gedrag te laten zien. Ze maken impulsieve ondoordachte keuzes, gebaseerd op directe bevrediging van een behoefte. Ze schrikken vaak van de -niet ingecalculeerde- consequenties. Door duidelijke grenzen te stellen en structuur te bieden help je jouw kind om een keuze te maken binnen het kader van jullie regels en afspraken. Hiermee voorkom je in veel gevallen echte problemen, die jij als ouder moet oplossen.

 

2. Biedt beperkte vrijheid  

Je kind zal dingen stiekem gaan uitproberen en doen wanneer het niet voldoende vrijheid ervaart. Door duidelijke afspraken te maken en vooraf ook de consequenties te bespreken voor wanneer de afspraken geschonden worden, kan je kind beslissen om de afspraak wel of niet te breken. Heb vertrouwen in je kind en bied vrijheid aan binnen de context van jullie structuur en grenzen. Je vindt het bijvoorbeeld fijn als je weet waar je kind is, omdat je anders bezorgd bent. Bespreek dit dan met je kind en maak een afspraak.  Je kind kan nu beslissen of hij/ zij na school direct thuis komt of ergens anders heen gaat. Zo ervaart je kind vrijheid en zal zich waarschijnlijk aan de afspraak houden. Je kind zal bellen als het niet direct naar huis komt, want hij/zij wil jou niet ongerust maken.  

 

3. Ben betrokken

Vraag eens aan je kind waar het mee bezig is en met wie het graag omgaat en waarom. Maar accepteer het ook als je kind geen antwoord wil geven. Probeer het de volgende keer opnieuw. Vraag eens of je mee mag gamen met je zoon, of vraag je dochter eens of ze het leuk vindt om samen te tutten in de badkamer. Succes verzekerd.

 

4. Geef het goede voorbeeld

Wil je graag dat je kind zich aan de afspraken houdt? Zorg dan dat je dit zelf ook doet. Kinderen op deze leeftijd zijn heel gevoelig voor rechtvaardigheid. Dus wil je dat -na acht uur in de avond- de mobiel in de lade gaat, leg jouw telefoon naast die van je kind. Wil je dat een regel wel voor je kind geldt en niet voor jou, leg dan uit waarom dit is. Zorg voor een goede reden. Zinnen als; “Omdat ik het zeg” of “omdat ik je moeder ben” zullen bij je kind veel weerstand opleveren.

 

5. Blijf in gesprek

 

De enige manier om grip op de situatie te houden is in gesprek blijven met je kind. Samen eten is bijvoorbeeld een goede manier om samen even stil te staan bij de dag, om afspraken en regels door te nemen en interesse te tonen. Probeer rustig te blijven bij een meningsverschil en je (pre)puber te overtuigen met argumenten in plaats van met je ouderlijke macht. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0