· 

Huiswerkbegeleiding is niet altijd genoeg

Als een leerling slechte cijfers haalt, moeten deze worden opgehaald. Hij krijgt huiswerkbegeleiding of bijles, zodat hij niet blijft zitten en zijn diploma haalt. Dit klinkt als een logische stap, maar is dat het wel? In onze lessen zien we vaak dat de lesstof het probleem niet is, maar er staat ‘iets’ het leren in de weg. Soms bij één enkel vak, maar vaker is het probleem structureler. Het blijven oefenen en herhalen van de lesstof heeft dan een beetje zin, maar het werkelijke probleem blijft bestaan.

Motivatie

We weten uit wetenschappelijke studies dat leren begint met motivatie. Wanneer een leerling geen motivatie heeft om te leren, zal hij niet in een lerende houding komen en weinig tot niks opnemen. We weten ook dat de motivatie per dag en zelfs per uur kan verschillen. Er zijn namelijk veel factoren die invloed hebben op de motivatie en de houding van de leerling ten aanzien van school of leren. Onze emoties, houding en manier van kijken naar een situatie kleuren iedere ervaring. Dus ook het leren. Ruzie, een leerprobleem, een onaardige docent, gepest worden, honger of dorst hebben, verliefd zijn, de uitleg niet begrijpen, zenuwachtig zijn voor een toets het volgende uur, of een verwachting ten aanzien van je gedrag voelen, beïnvloeden het leren bijvoorbeeld allemaal in meer of mindere mate. Daarnaast speelt ook nog heel erg mee hoe je je voelt in de klas. Wordt je gehoord en gezien door de docent en je klasgenoten. Mag je zijn wie je bent. Dagen de opdrachten en taken in de lessen je voldoende uit of zijn ze te makkelijk of te moeilijk, vind je een vak leuk of zie je het nut er helemaal niet van in. Is het druk in de les of kan je rustig werken, durf je vragen te stellen? Naast motivatie beïnvloeden deze zaken natuurlijk ook de prestaties. Het bieden van huiswerkbegeleiding en bijles kan dan in een enkel geval soelaas bieden, maar in de meeste gevallen is er meer nodig om tot leren te komen. Het is niet erg als de motivatie ten aanzien van het leren tijdelijk minder groot is. Maar als dit structureel wordt zal het een probleem worden. Het kan leiden tot onderpresteren, slecht gedrag, onverschilligheid en een deuk in het zelfvertrouwen. We zijn dan geneigd om een kind te vertellen dat het beter zijn best moet doen, meer moet leren of ander gedrag moeten laten zien, maar dat is niet eerlijk én versterkt het probleem. Het probleem dat het leren in de weg zit, zal aangepakt moeten worden.

aanpak huiswerk met een koekje

Huiswerk met een koekje heeft een manier ontwikkeld om beide problemen aan te pakken. We zoeken samen met het kind samen naar het onderliggende probleem en daarnaast werken we aan de lesstof die het kind nog niet beheerst. We zien dat deze aanpak werkt en dat de motivatie en zelfvertrouwen van onze leerlingen groeit. We zijn er trots op dat onze leerlingen onze lessen als leuk én leerzaam ervaren. Dat ouders tevreden zijn met de ontwikkeling die de kinderen doormaken en als kers op de taart verbeteren ook de schoolprestaties. Huiswerk met een koekje biedt zoveel meer dan alleen een pleister op het gat van de cijfers. Wij dichten het gat met plezier, kennis, vaardigheden én leerstrategieën die onze leerlingen een leven lang kunnen gebruiken en niet alleen om over te gaan of hun diploma te halen. Wil je weten hoe we jouw kind kunnen helpen? Meld je aan voor een kennismakingsgesprek!

Reactie schrijven

Commentaren: 0