Breingenoten voor jongeren die er toe doen

Breingenoten is een onderdeel van Huiswerk met een koekje, dat verder gaat voor jongeren. Door passend onderwijs is er veel veranderd voor scholen en jongeren. Door passend onderwijs krijgen meer jongeren de kans om regulier onderwijs te volgen. Dat betekent dat jongeren met een handicap, gedrag- of leerstoornis in principe regulier onderwijs volgen en dat de school passende maatregelen moet treffen, om dit mogelijk te maken. De theorie is prachtig, maar in de praktijk lopen zowel scholen als deze jongeren tegen problemen aan. Breingenoten is er voor beide partijen om het onderwijs passender te maken. Wil je meer weten? Klik op één van de onderstaande knoppen of neem contact met ons op. 

Meer weten?

Huiswerk met een koekje, Breda

marloes@huiswerkmeteenkoekje.nl

tel: 06-10339167

Klik hier om je te abonneren op onze blog.