Bijles

Het kan zijn dat het goed gaat met je kind op school, behalve bij dat ene vak. Dan heeft je kind een  extra zetje nodig om ook bij dat vak goed uit de verf te komen. Huiswerk met een koekje kijkt naar de leerstrategieën en vaardigheden die je kind al bezit en onderzoekt samen met je kind waarom dat ene vak nou net niet lukt. Vanuit daar gaan we werken aan het vak en de kennis en vaardigheden die je kind mist om de toetsen van dit vak met een voldoende af te sluiten. Tijdens deze begeleiding zetten we in op het interne beloningssysteem van de jongeren en dat heeft effect op te "leuk" zijn van leren. Plezier maken en leren leuk vinden is één van de sleutels om iets wat echt moeilijk is, onder de knie te krijgen. Door te leren met gezelligheid, iets lekkers bij de thee en vooral veel aandacht, krijgt je kind vertrouwen in zijn eigen kunnen, ook bij dit lastige vak. .

Examentraining

Als je examen moet doen komt er heel veel op je af! Pubers zijn over het algemeen nog niet zo veel bezig met de toekomst. Ze leven erg in het hier en nu en er verandert ook heel veel in een korte tijd. 

Hun lichaam, de relatie tot hun ouders en relaties met leeftijdsgenootjes. Ze ontdekken hun seksualiteit  en zijn erg bezig met hun identiteit en hoe ze over komen op anderen. Daarnaast is hun frontale cortex nog volop in ontwikkeling. Dit is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij cognitieve én emotionele functies, zoals beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Vandaar dat je als ouder het examen waarschijnlijk een stuk belangrijker vindt dan je kind. Toch is het examen voor de meeste jongeren een behoorlijke uitdaging. Ze moeten omgaan met de druk om te presteren, nadenken over de toekomst én hun sociale leven op peil houden. Op school krijgen de eindexamenkandidaten allemaal examentraining bij de vakken waarin zij een examen moeten maken. Maar dat is niet voor ieder kind genoeg. Sommige moeten leren omgaan met de stress om te presteren, anderen hebben moeite met de vraagstelling en een derde kan één bepaald vak heel lastig vinden. Huiswerk met een koekje kan voor en tijdens de examenperiode net dat extra zetje zijn dat uw kind nodig heeft om een mooie diploma te halen, zodat de toekomst open ligt en jij weer rustig kunt slapen. 


Aandacht is van groot belang

Als je volop in ontwikkeling bent moet je goede rolmodellen hebben waaraan je jezelf kunt spiegelen. Daarnaast is het van groot belang dat jongeren zich gezien en gehoord voelen. Aandacht staat bij Huiswerk met een koekje dus voorop. Het draait om de jongeren. Elke keer bekijken én bespreken we, wat heb je nu nodig om je doelen te bereiken. We kijken vooral naar wat er wel goed gaat en vandaar uit benaderen we de moeilijke onderdelen. We leren je kind hoe ze die kwaliteiten op verschillende gebieden kunnen inzetten. Wanneer dat lukt belonen we je kind en gaan we een stapje verder, tot de jongere het gevoel heeft, grip te hebben op het vak en zijn leerproces. De vraag die we ons altijd stellen is; Wat heeft de jongere nodig om (beter) te gaan presteren op school en hoe kan huiswerk met een koekje daaraan bijdragen? Aan de hand daarvan maken we met de jongere en ouder(s) een plan van aanpak en doelen om aan te werken. Deze evalueren we regelmatig en stellen we zo nodig bij, voor een optimaal leerrendement.