Hoogbegaafd

Hoogbegaafd zijn is niet altijd fijn. Zeker niet als je op school niet voldoende uitdaging weet te vinden. Dat kan leiden tot frustratie, onderpresteren en een ongelukkig kind. Bij Huiswerk met een koekje weten we hoe vervelend het is als je niet begrepen wordt, omdat je anders denkt. Wij willen dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen op een niveau dat bij ze past. Daarom hebben we ons gespecialiseerd in hoogbegaafde jongeren vanaf 10 jaar. We bieden voor deze kinderen dezelfde lessen als voor de reguliere leerlingen, maar ze houden extra rekening met de uitdagingen en valkuilen waar hoogbegaafde kinderen op dagelijkse basis mee worstelen. We bieden perfecte begeleiding om ze uit te dagen, te ondersteunen, zelfvertrouwen te geven, doelen te behalen én weer plezier in leren te krijgen.  

Begeleiding op maat

We ontwikkelen voor iedere leerlingen een eigen traject. Hoe dat traject eruit gaat zien, kunnen we nu nog niet precies vertellen. Dit omdat hoogbegaafde kinderen zelf eigenaar moeten zijn van hun eigen leerproces. Zij moeten het gevoel hebben dat wat ze leren relevant is en nuttig.   Wat kunnen we nu wel vertellen?

We gaan niet alleen aan de slag met betere schoolresultaten of een kind dat beter in zijn vel zit. We kiezen samen met de jongeren een droom of wens. Daar koppelen we doelen aan die voor nu relevant en haalbaar zijn en we maken een plan om deze doelen te bereiken. Hoogbegaafden kinderen zijn heel leerbaar, mits ze goed begeleid worden. En wanneer je plezier hebt, wordt leren ook weer leuk. Daarom zorgen we bij Huiswerk met een koekje dat er ook gelachen wordt tijdens de lessen.

Wil je weten wat we voor jouw kind kunnen betekenen? In een gratis kennismakingsgesprek legen we graag uit wat de mogelijkheden zijn!


Voor ieder kind een geschikte les

Huiswerk maken en leren vinden maar weinig jongeren echt leuk, maar door te leren met gezelligheid, iets lekkers bij de thee en vooral veel aandacht, krijgen ze routine waardoor het huiswerk minder vervelend wordt. Bij Huiswerk met een koekje hebben we de expertise om iedere leerling op de juiste wijze begeleiden zodat ze zelfvertrouwen krijgen en weer in zichzelf gaan geloven. En dat is de basis om het maximale uit de schoolresultaten te halen. 
Meer informatie over onze huiswerkbegeleiding vind je hier!

Bijles & Examentraining

Gaat het op school best wel goed op dat ene vak na, of zorgt het naderende eindexamen voor paniek? Dan is de specifieke en individuele aandacht belangrijk en wenselijk.  Huiswerk met een koekje gaat samen met de leerling op zoek naar het probleem, de angst of de blokkade waardoor dit specifieke vak nog niet lukt. Of we leren de leerling hoe je een examen kunt aanpakken zodat ze hun zelfvertrouwen terugvinden en de resultaten hun groei bevestigen. 

Meer informatie over onze vaklessen vind je hier!

Als de dingen thuis of op school even niet zo lekker lopen, kan dit weerslag hebben op de emotionele toestand van kinderen. Als de schoolresultaten hieronder gaan lijden is het belangrijk dat het kind handvatten krijgt om met de situatie om te gaan én toch op school te blijven presteren op het juiste niveau. Bij Huiswerk met een koekje zijn we gespecialiseerd in deze problematiek en helpen we kinderen graag weer op weg zodat ze beter in hun vel komen te zitten.
Meer informatie over onze coaching vind je hier!