Huiswerkbegeleiding, op maat, voor jou

Huiswerk maken hoort er bij, maar soms hebben leerlingen een extra zetje nodig om goed uit de verf te komen. Daarnaast mag leren ook leuk zijn. Huiswerk met een koekje zet tijdens de begeleiding in op het interne beloningssysteem van de jongeren en dat heeft effect op "leuk" zijn van leren. Huiswerk maken en leren vinden maar weinig jongeren echt leuk, maar door te leren met gezelligheid, iets lekkers bij de thee en vooral veel aandacht, krijgen ze routine waardoor het huiswerk minder vervelend wordt.

Aandacht is van groot belang

Als je volop in ontwikkeling bent moet je goede rolmodellen hebben waaraan je jezelf kunt spiegelen. Daarnaast is het van groot belang dat jongeren zich gezien en gehoord voelen. Aandacht staat bij Huiswerk met een koekje dus voorop. Het draait om de jongeren. Elke keer bekijken én bespreken we, wat heb je nu nodig om je huiswerk goed te kunnen maken. Daarnaast kijken we niet alleen naar wat er niet goed gaat in het huiswerk of op school, maar vooral ook naar wat er wel goed gaat. Dat belonen we en we leren de jongeren hoe ze die kwaliteiten op verschillende gebieden kunnen inzetten. De vraag die we ons altijd stellen is; wat heeft de jongere nodig om (beter) te gaan presteren op school en hoe kan huiswerk met een koekje daaraan bijdragen? Aan de hand daarvan maken we met de jongere en ouder(s) een plan van aanpak en doelen om aan te werken. Deze evalueren we regelmatig en stellen we zo nodig bij, voor een optimaal leerrendement. 

Dyslexie, faalangst, gebrek aan motivatie en pesten

Het kan zijn dat je kind naast de uitdagingen waar elke puber mee te maken krijgt, ook last heeft van dyslexie, faalangst, gebrek aan motivatie of dat hij/zij gepest wordt. Dan is het voor uw kind nog belangrijker om de juiste begeleiding te krijgen. Kinderen die te maken hebben met dyslexie, faalangst, gebrek aan motivatie of pesten, hebben een grotere kans om uit te vallen op school of om een diploma te behalen (ver) onder hun niveau. Dit kan voorkomen worden met de juiste begeleiding. Huiswerk met een koekje kan ook bemiddelen tussen ouders en school wanneer deze zaken spelen. U kunt als ouder het idee hebben dat de school uw kind anders zou moeten begeleiden. Huiswerk met een koekje kan als ervaren derde goed en onafhankelijk inschatten wat je kind nodig heeft, om binnen zijn/haar kunnen optimaal te presteren. Indien wenselijk kunnen we hiervoor een advies naar de school uitbrengen.

Huiswerk is een hele uitdaging voor (pre)pubers

In het leven van (pre)pubers verandert heel veel in een korte tijd. Hun lichaam, de relatie tot hun ouders en relaties met leeftijdsgenootjes. Ze ontdekken hun seksualiteit  en zijn erg bezig met hun identiteit en hoe ze over komen op anderen. Daarnaast is hun frontale cortex nog volop in ontwikkeling. Dit is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij cognitieve én emotionele functies, zoals beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Vandaar dat huiswerk maken en plannen voor de meeste jongeren een behoorlijke uitdaging is. Daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken.