Tarieven schooljaar 2018/2019

 

Intake gesprek met jongere en ouders  € 85,-
Probleemanalyse en plan van aanpak op schrift  € 135,-
Coaching op maat incl. begeleiding passend onderwijs per uur  € 75,-