Coaching begeleiding, op maat, voor jou

Kinderen moeten tegenwoordig heel veel en krijgen nog meer indrukken. De hele dag krijgen zij verschillende prikkels binnen, die ze moeten verwerken en ondertussen verwachten we dat zij hun best doen op school, goed leren én luisteren. Niet alle kinderen krijgen dat goed voor elkaar. Soms vertaalt zich dit in het dalen van cijfers op school, maar vaker vertaalt zich dit in het gedrag of het zelfbeeld van uw kind. 

Het kan ook zijn dat dingen op school even niet zo lekker lopen. Het gevolg is vaak straf en gesprekken over het gedrag van uw kind. Uw kind wil zich wel anders gedragen, maar het lukt niet. Het kan ook zijn dat uw kind klaagt over docenten die altijd hem/haar moeten hebben en dat hun lessen saai zijn. Dan kan het zijn dat uw kind iets nodig heeft, wat de school niet kan bieden. Dit kan een groot probleem zijn, waarvan de oplossing ver weg lijkt. Coaching door Huiswerk met een koekje kan verlichting bieden, waardoor een oplossing dichterbij kan komen. 


Een hele uitdaging voor pubers

In het leven van (pre)pubers verandert heel veel in een korte tijd. Hun lichaam, de relatie tot hun ouders en relaties met leeftijdsgenootjes. Ze ontdekken hun seksualiteit  en zijn erg bezig met hun identiteit en hoe ze over komen op anderen. Daarnaast is hun frontale cortex nog volop in ontwikkeling. Dit is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij cognitieve én emotionele functies, zoals beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Vandaar dat doen wat er van je verwacht wordt, thuis en op school voor de meeste jongeren een behoorlijke uitdaging is. Daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken. 

Aandacht is van groot belang

Als je volop in ontwikkeling bent heb je goede rolmodellen nodig,  waaraan je jezelf kunt spiegelen. Daarnaast is het van groot belang dat jongeren zich gezien en gehoord voelen. Aandacht staat bij Huiswerk met een koekje dus voorop. Het draait om de jongeren. De vraag die we ons altijd stellen is; Wat heeft de jongere nodig om (beter) te gaan presteren op school en hoe kan huiswerk met een koekje daaraan bijdragen? Aan de hand daarvan maken we met de jongere en ouder(s) een plan van aanpak en doelen om aan te werken. Deze evalueren we regelmatig en stellen we zo nodig bij, voor een optimaal leerrendement. 


Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, gebrek aan motivatie en pesten

Het kan zijn dat uw kind naast de uitdagingen waar elke puber mee te maken krijgt, ook last heeft van een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, gebrek aan motivatie of dat hij/zij gepest wordt. Dan is het voor uw kind nog belangrijker om de juiste begeleiding te krijgen. Deze kinderen hebben namelijk een grotere kans om uit te vallen op school of om een diploma te behalen (ver) onder hun niveau. Dit kan voorkomen worden met de juiste begeleiding. Door ons, maar ook thuis en op school. Wanneer uw kind sociaal-emotioneel een uitdaging heeft, is het erg belangrijk om op alle fronten de jongere op dezelfde manier te begeleiden. Dan is het effect het grootst en zal het ook lang aanhouden. Huiswerk met een koekje kan daarom ook bemiddelen tussen ouders en school wanneer deze zaken spelen. U kunt als ouder het idee hebben dat de school uw kind anders zou moeten begeleiden. Huiswerk met een koekje kan als ervaren derde goed en onafhankelijk inschatten wat uw kind nodig heeft, om binnen zijn/haar kunnen optimaal te presteren. Indien wenselijk kunnen we hiervoor een advies naar de school uitbrengen.

Meer weten?

Huiswerk met een koekje, Breda

marloes@huiswerkmeteenkoekje.nl

tel: 06-10339167

Klik hier om je te abonneren op onze blog.