Coaching

Intake gesprek met jongere en ouders    € 85,-
Probleemanalyse en plan van aanpak op schrift  € 135,-
Coaching op maat inclusief begeleiding passend onderwijs  € 65,- per uur